donderdag 25 juni 2015

Vertrek nu


Alles ging goed in het leven van Abraham. Hij genoot van zijn zoon Isaak. Elke dag naar hem kijken, was elke dag zijn droom te leven. Hij was eindelijk vader en had zijn grootste verovering behaald.

Tot de dag kwam dat het volgende gebeurde:

"Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem: Abraham, en deze zeide: Hier ben ik. En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen, die Ik u noemen zal." (Genesis 22:1-2)

dinsdag 23 juni 2015

Waarom werkt mijn geloof niet?


Wij allen hebben vragen.

En één van de vragen die veel mensen hebben is: Waarom werkt mijn geloof niet?

Als wij het Bijbelse geloof willen begrijpen, dan dienen wij het begin daarvan te analyseren.

dinsdag 9 juni 2015

Het zaad


Het is frustrerend om op iets te wachten dat nooit zal gebeuren.

En dat is het gevoel dat de mensen hebben, die verwachten dat God in hun plaats zal handelen.

God maakte het zaad.

Maar wij zijn degenen die het moeten zaaien.