vrijdag 28 november 2014

Dag van zegen of dag van ramp?


“Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God…” (Ex 20:8)

Om dit gebod goed te kunnen begrijpen, dienen wij eerst de context waarin de Israëlieten toen leefden, te begrijpen.

De Israëlieten waren ongeveer 400 jaar slaven geweest in Egypte.

Als slaven, moesten ze iedere dag werken. Zonder vrije dagen, vakantie of iets dergelijks.

Ze wisten niet was het betekende om te rusten of tijd aan iets anders toe te wijden, dan aan het werk.

dinsdag 18 november 2014

Respect!


“Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie Zijn naam ijdel gebruikt.” (Ex 20:7)

De naam van God ijdel gebruiken, gaat gepaard met een gebrek aan vrees voor God.

In deze context betekent vrees geen angst maar wel een diep respect voor God.

vrijdag 7 november 2014

God is Geest


“Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.” (Exodus 20:4-6)

Al lijkt het tweede gebod op het eerste gebod, toch is het anders.

Door dit gebod leert God ons dat de aanbidding van beelden of afgoden verboden is.

donderdag 6 november 2014

Op vakantie?


Wij hebben de afgelopen dagen, in de UKGR, over de gelijkenis van de talenten gesproken (zie Matteüs 25:14-30).

Na één van de diensten kwam iemand met mij praten en stelde een interessante vraag. Ik dacht erover na dat meerdere mensen misschien dezelfde vraag konden hebben. Daarom vind ik het belangrijk om die vraag goed te beantwoorden.

maandag 3 november 2014

Ik steun het 'Zeg Gewoon Nee'


Gisteren heb ik, samen met een groep vrienden (leden van de JvO), aan de Laan van Meerdervoort Loop deelgenomen. Ons doel was om het Zeg Gewoon Nee evenement te promoten.

Één van de moeilijkste dingen in het leven, vooral voor jongeren, is om te weten wanneer wij “nee” moeten zeggen.