dinsdag 30 december 2014

Vertrouwen en Trouwheid


De relatie tussen de man en de vrouw symboliseert de relatie tussen God en de mens.

God liet toe dat mensen in zo’n relatie zouden komen (huwelijk) zodat wij de relatie met God beter konden begrijpen.

vrijdag 26 december 2014

Haten is Doden


“Gij zult niet doodslaan.” (Ex 20:13)

Het is duidelijk dat het fout is om te doden.

Wij kunnen niet vergeten dat de Israëlieten gedurende 430 jaar slaven waren geweest en ze hadden ongetwijfeld gezien hoe hun broeders voor niets gedood werden.

Nu zij vrij waren, moesten ze weten dat dat de manier niet was waarop ze met elkaar dienden te handelen.

Kaïn had zijn broer uit jaloezie gedood en werd vervloekt.

dinsdag 9 december 2014

Wie wil lang leven?


Als wij de tien geboden met aandacht lezen, merken wij op dat de eerste vier geboden met een persoonlijke relatie met God te maken hebben en de laatste zes met de manier waarop wij onze naaste dienen te behandelen.

Ik, persoonlijk, geloof dat niemand in staat is om de laatste zes geboden volledig te vervullen zonder de eerste vier te praktiseren. Vanwege het feit dat de relatie tussen de mensen ook gekoppeld is aan de relatie met God.

Dat wordt duidelijk wanneer wij het vijfde gebod lezen:

“Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.”

vrijdag 28 november 2014

Dag van zegen of dag van ramp?


“Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God…” (Ex 20:8)

Om dit gebod goed te kunnen begrijpen, dienen wij eerst de context waarin de Israëlieten toen leefden, te begrijpen.

De Israëlieten waren ongeveer 400 jaar slaven geweest in Egypte.

Als slaven, moesten ze iedere dag werken. Zonder vrije dagen, vakantie of iets dergelijks.

Ze wisten niet was het betekende om te rusten of tijd aan iets anders toe te wijden, dan aan het werk.

dinsdag 18 november 2014

Respect!


“Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie Zijn naam ijdel gebruikt.” (Ex 20:7)

De naam van God ijdel gebruiken, gaat gepaard met een gebrek aan vrees voor God.

In deze context betekent vrees geen angst maar wel een diep respect voor God.

vrijdag 7 november 2014

God is Geest


“Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.” (Exodus 20:4-6)

Al lijkt het tweede gebod op het eerste gebod, toch is het anders.

Door dit gebod leert God ons dat de aanbidding van beelden of afgoden verboden is.

donderdag 6 november 2014

Op vakantie?


Wij hebben de afgelopen dagen, in de UKGR, over de gelijkenis van de talenten gesproken (zie Matteüs 25:14-30).

Na één van de diensten kwam iemand met mij praten en stelde een interessante vraag. Ik dacht erover na dat meerdere mensen misschien dezelfde vraag konden hebben. Daarom vind ik het belangrijk om die vraag goed te beantwoorden.

maandag 3 november 2014

Ik steun het 'Zeg Gewoon Nee'


Gisteren heb ik, samen met een groep vrienden (leden van de JvO), aan de Laan van Meerdervoort Loop deelgenomen. Ons doel was om het Zeg Gewoon Nee evenement te promoten.

Één van de moeilijkste dingen in het leven, vooral voor jongeren, is om te weten wanneer wij “nee” moeten zeggen.

vrijdag 31 oktober 2014

Bespaar Energie!


Nee. Deze boodschap gaat niet over een campagne om elektriciteit te besparen.

Het gaat over iets dat veel met u te maken heeft.

woensdag 29 oktober 2014

Geen andere god


"Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.” (Exodus 20:3)

Zelfs al lijkt deze vers heel duidelijk, toch kunnen wij een verborgen boodschap daarin vinden. Om dit goed te kunnen begrijpen, dienen wij de betekenis van het woord “god” te kennen.

Het woord “god” betekent: iemand of iets die aanbeden wordt.

maandag 1 september 2014

De strijd van het geloof

 
"Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk." (1 Kor. 16:13)

In deze Bijbelvers ontvangen wij de begeleiding die wij nodig hebben om succesvol te kunnen worden.

Een van de grootste fouten die christenen vaak maken is om te denken dat ons leven makkelijk zal zijn, alleen omdat wij ons leven aan God hebben overgegeven.

vrijdag 11 juli 2014

Wat zou makkelijker zijn?


Afgelopen maandag, tijdens de Avond van het Financiële Succes, heb ik de volgende vraag gesteld aan degenen die aanwezig waren.

"Wat zou makkelijker zijn voor God: alles opnieuw maken (hemel, aarde, zon, sterren, maan, etc) of het leven van één persoon transformeren?"

woensdag 11 juni 2014

Visualiseren


Het is moeilijker om te geloven dat wij onze doelen gaan bereiken, dan die doelen in feite te bereiken.

Wat ik bedoel is het volgende: vaak zijn onze dromen wél bereikbaar, maar wij kunnen ze niet realiseren omdat wij ze nooit konden visualiseren.

dinsdag 3 juni 2014

Het konijn en de schildpadOp een dag zei het konijn tegen de schildpad: "Laten wij een wedstrijd houden. Ik wed dat ik veel sneller thuis zal aankomen dan jij."

"Oké!" - Antwoordde de schildpad zonder te aarzelen.

Onmiddellijk begon het konijn te rennen.

De schildpad trok simpelweg zijn hood en voeten in zijn schild en: Bingo! Weddenschap gewonnen!

 
Laat je je niet bedriegen door wat je ogen zien en jou gelijk doen concluderen... Vergeet niet: niet alles is wat het lijkt.

vrijdag 2 mei 2014

Opgeven? Waarom?Wanneer wij geconfronteerd worden door moeilijkheden, komt er altijd het volgende soort ideeën in ons hoofd:

- Is het echt de moeite waard om hiervoor te strijden?
- Misschien ben ik mijn tijd hiermee aan het verspillen...
- Dit is niet voor mij. Het is beter om iets anders te doen.

Als wij ons laten leiden door dit soort gedachtes, zullen wij onze projecten nooit realiseren.

Alle projecten eisen vastberadenheid van ons. Soms moeten wij zelfs een beetje “koppig” zijn... (In een positieve zin, natuurlijk.)

Wanneer wij onze projecten stellen, moeten wij van tevoren weten dat niet iedereen ons zal steunen.

Nou, denk met mij mee, wat zal de kortere weg zijn om je projecten te realiseren:
1. Wanneer de problemen opduiken, de dromen opgeven en een ander project maken?
2. Doorgaan met het huidige project (waar je in gelooft), strijden tegen de omstandigheden en de “prijs” betalen van de veroveringen?

Vergeet niet dat als je de eerste optie kiest, het mogelijk wordt dat de jaren voorbij zullen gaan terwijl je nieuwe projecten blijft stellen, zonder een enkel doel te bereiken.

woensdag 30 april 2014

Een TekenOp een bepaalde dag kwamen er mensen tot Jezus en vroegen Hem om een teken, zodat “ze in Hem konden geloven”.

Eigenlijk verwachtten ze geen teken. Wat ze echt wilden was om aan te tonen dat ze gelijk hadden en dat Jezus geen Zoon van God was.

Jezus liet hun weten dat ze geen teken zouden zien. (Marcus 8:11,12)

Aan de andere kant beloofde Jezus (toen Hij met de discipelen sprak) dat de tekenen de gelovigen zouden volgen. (Marcus 16:17)

De eerste vraag is dus: Laat God de mensen tekenen zien of niet?
Het antwoord is: Jawel.

De tweede vraag: Wie “ziet” de tekenen?
Antwoord: Alleen degenen die geloven.

En... Wie gelooft? Degenen die in plaats van om een teken vragen, de tekenen van hun geloof tonen.

Wie gelooft vraagt niet om tekenen.

Wie gelooft geeft tekenen van zijn geloof, door zijn acties.

Wie bent u?

Degene die vraagt of degene die geeft?

zaterdag 5 april 2014

Het Woord van GodDe Bijbel is het Woord van God.

Daardoor praat God met ons.

Zelfs als er delen daarvan zijn die je niet kunt begrijpen, dien je ze te accepteren, om de kracht van God te kunnen ervaren.

Dit betekent natuurlijk niet dat je aan iedereen die over God of Zijn Woord praat aandacht dient te besteden. Maar jij moet wel alles accepteren wat geschreven staat (in de Bijbel).

Vaak heb ik mensen geprobeerd te counselen die problemen hiermee hebben.

Het feit dat ze iets in de Bijbel lezen dat tegen hun manier van denken ingaat, veroorzaakt een blokkade tussen hun en God.

Waarom? Omdat de persoon zich niet wil vernederen en erkennen dat wat God zegt altijd het beste is...

Zoals het kind dat denkt dat hij meer weet dan zijn ouders, handelt de persoon alsof hij meer wist dan God.

Is er iets in de Bijbel dat jij niet hebt begrepen?

Bid en vraag aan God om je te laten zien wat die boodschap betekent. Wees meer geconcentreerd op doen wat Hem behaagt dan op willen weten wat een bepaalde passage betekent.

Vroeger of later zal je het duidelijk begrijpen.

God praat met de nederigen.

“...Daarom staat er: God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.” (Jakobus 4:6)

woensdag 12 maart 2014

Een les


Vaak investeren wij onze energie om de omstandigheden om ons heen te doen veranderen, zonder succes.

Als dat al met jou gebeurt is, besteed dan aandacht aan wat je hier nu gaat lezen. Waarschijnlijk kan het jou helpen.

Heb je er al eens bij stilgestaan waarom je de situatie niet kunt veranderen?

Misschien vindt die onaangename situatie plaats in jouw leven, zodat je jouw eigen houding verandert.

Als dat zo is en je kunt de “boodschap” niet aannemen, dat kan je zeker weten dat die problemen zich gaan herhalen, totdat je leert...

Het is geen straf. Het is een les.

In feite, leren wij allen van onze dagelijkse strijden.

Niemand kan een auto rijden alleen omdat hij de theorie leerde. Het is noodzakelijk dat de persoon het probeert. De angst moet verslagen worden. Wat in theorie geleerd werd, moet nu gepraktiseerd worden.

Hetzelfde gebeurt in ons leven...

Als wij verwachten dat de mensen veranderen; dat de omstandigheden verbeteren; dat God zal doen wat wij moeten doen... dan hebben wij de les niet geleerd.

In plaats van te bidden en te wachten - bid, geloof dat God zal doen wat je niet kan doen en focus je je vooral op wat je moet doen.

En, natuurlijk, doe het.

Zo niet, dan kan de situatie tijdelijk beter worden, maar de “negatieve ervaring” gaat zich, zeer waarschijnlijk, herhalen.

zaterdag 1 maart 2014

Wie bepaalt wat jij doet?


Wij hebben de kracht om te beslissen wat wij doen.

Zelfs als wij niet kunnen bepalen wat andere mensen zullen doen, kunnen wij wel bepalen hoe wij gaan reageren.

Wat het verschil in ons leven maakt, is niet de manier waarop mensen ons behandelen of wat ze van ons verwachten. Het is WAT WIJ DOEN.

Het is waar dat wij ons kunnen laten beïnvloeden door mensen, maar, wij hebben altijd de capaciteit om “ja” of “nee” te zeggen.

Dus, wanneer jij door een bepaalde moeilijke situatie heen gaat, dan dien je over het volgende te denken: moet ik hiermee leren leven of kan ik dit doen veranderen?

Het ligt aan jou om dat te bepalen...

In ieder geval, vergeet niet: Hoe meer je wacht, hoe moeilijker het wordt om actie te ondernemen.

Wil je resultaten in jouw leven behalen? Handel, dan!

Als je het niet doet, zal je niet in staat zijn om de schuld aan anderen te geven... In feite, weet je dat je dient te handelen, toch?

Wil je naar voren gaan, maar voel je je alsof je geen kracht daarvoor hebt? Verenig dan jouw kracht met de onze, door deel te nemen aan het GEEN ANGST evenement.

woensdag 12 februari 2014

Geloof in jezelf!Het geloof in God heeft veel te maken met in jezelf te geloven.

Weet je waarom? Hoe kan je zeggen dat je gelooft dat God met jou is en daarna bang zijn om te handelen?

Iets klopt niet, toch?

Of jij gelooft of jij gelooft niet!

Het heeft niets te maken met wat je voelt, maar wel met wat je doet.

Geloof je in de beloftes van God? Laat je dan niet ontmoedigen, door aan jezelf te twijfelen.

Geloof je in God? Geloof dan ook in jezelf.

woensdag 5 februari 2014

Wees Positief


Vaak leren wij de mensen dat wij positief moeten zijn. En dat is een feit! Door positief te zijn, maak je alles wat om je heen is ook positief.

Het probleem is dat mensen denken dat positief zijn zo eenvoudig is als: af en toe een paar positieve woorden zeggen of wat positieve gedachtes hebben. Dat is niet genoeg en daarmee komt vaak de frustratie.

Positief zijn heeft meer te maken met wie wij zijn dan met wat wij doen. Wie wij zijn zal natuurlijk hetgeen wij doen beïnvloeden. Een paar dingen die ik af en toe doe, vormen mijn karakter niet. Maar wel de dingen die ik constant doe!

Dus, wij moeten de negatieve gedachtes altijd neutraliseren, door ze altijd te verwisselen voor positieve gedachtes. In plaats van iets slechts te zeggen, denk goed na en belijd jouw succes... altijd.

Wat ik bedoel is: Wij moeten leren om in onszelf te geloven. Geloven in wat wij doen. Geloven in het succes. Geloven in de toekomst.

Denk met mij mee. Als jij niet in jezelf gelooft, wie zal dan in jou geloven?
En zelfs als iemand in jou gelooft, zal die persoon niet voor jou kunnen handelen. Snap je?

Heb je hulp nodig? Probeer je het te doen, maar zonder succes? Zoek dan andere mensen die hebben geleerd om positief te zijn. Zij zullen je zeker kunnen bemoedigen.

Hier kan je zulke mensen vinden.

woensdag 22 januari 2014

Gevoelens


Het geloof dat God behaagt en resultaten voortbrengt is onafhankelijk van gevoelens.

Gevoelens zijn afhankelijk van omstandigheden. Het geloof niet.
Gevoelens zijn afhankelijk van ervaringen. Het geloof niet.
Gevoelens zijn afhankelijk van resultaten. Het geloof niet.

Het geloof is afhankelijk van wat God zei. Als Hij iets beloofde, dan zal Hij het zeker nakomen.

Vergeet niet: Jij kunt niet kiezen wat je voelt, maar jij kunt wel kiezen wat je doet.

maandag 20 januari 2014

Niet moe worden!


Mensen worden snel gefrustreerd, wanneer zij geen positieve resultaten zien.

Aan de andere kant, is het geloof onafhankelijk van wat wij zien, opmerken of voelen...
Daarom is het noodzakelijk dat wij ons geloof sterk houden.

En waaneer wij zo handelen, weigeren wij om op te geven.

Wilt u de beloftes van God in bezit nemen? Dan dient u uw gevoelens te negeren en zich laten leiden door wat geschreven staat.

Dit maakt u actief in uw geloof, ondanks de omstandigheden.

En terwijl uw geloof actief is, wordt het sterk. Zodoende bent u in staat om de gewenste resultaten te behalen.

"Laten wij nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten, als wij het tenminste niet opgeven." (Galaten 6:9).

vrijdag 3 januari 2014

Zorgvuldigheid

 
"Daarom moet u dus zorgvuldig de geboden gehoorzamen die ik u vandaag geef, zodat u de kracht krijgt om het land binnen te trekken en in bezit te nemen" (Deuteronomium 11:8)

Uit deze simpele en duidelijke vers kunnen wij begrijpen dat het eerste prioriteit dat een persoon dient te hebben, is om de geboden van God ZORGVULDIG te gehoorzamen. Dus met aandacht en oplettendheid.

Als wij dat doen dan belooft God dat Hij ons van kracht zal voorzien om de zegens, die Hij heeft beloofd, in bezit te kunnen nemen.

Maar de fout die veel mensen maken is dat zij op hun eigen kracht willen strijden voor hun doelen en zegens. Vanwege de strijden, tegenslagen en moeilijkheden worden zij uiteindelijk moe en geven zij op, denkend dat de zegens van God niet voor hun bestemd zijn.

Dat is echter niet zo.

Het ware probleem is dat zij hun eigen kracht hebben gebruikt en niet de kracht van God. Als zij Gods geboden zorgvuldig hadden gehoorzaamd, zouden zij Zijn kracht ontvangen en zeker hun strijden overwinnen.

En u beste vriend(in), hoe heeft u gehandeld?
Heeft u Gods woord, niet gehoorzaamd, af en toe gehoorzaamd of zorgvuldig gehoorzaamd? De overwinning van al uw strijden is daar afhankelijk van.

Laten wij 2014 goed beginnen.